قورباغه ها صفحه اول

فرق قورباغه با وزغ چیست ؟

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

تفاوت قورباغه و وزغ چیست؟
بسیاری از مردم تفاوت بین قورباغه و وزغ را نمی دانند. آن ها حیوانات کاملا متفاوتی هستند اگرچه آن ها در یک گروه از حیوانات قرار دارند.
قورباغه ها :
قوراغه
1 آن ها باید نزدیک آب زندگی کنند.
2 آن ها پوستی نرم و مرطوب دارند که باعث می شود که آن ها لزج به نظر برسند.
3 آن ها بدن باریکی دارند.
4 قورباغه ها چشمانی گردتر و برجسته تر و بالا تری نسبت به وزغ دارند.
5 پاهای عقبی آن ها بلندتر است.
6 قورباغه ها پرش بلندتر و بیش تری دارند.
7 شکارچیان بسیاری به دنبال آن ها هستند!

وزغ ها :
وزغ
1 آن ها برای زندگی کردن احتیاج ندارند که نزدیک آب باشند.
2 آن ها پوستی خشک و خشن و پر از برآمدگی دارند.
3 آن ها بدن پهن تری نسبت به قورباغه ها دارند.
4 چشم آن ها پایین تر و کشیده تر از قورباغه هاست.
5 پاهی عقبی آن ها کوتاه تر و ضعیف تر است.
6 وزغ ها خلی کمتر از قورباغه ها می توانند بپرند.
7 شکارچیان کمتری به دنبال وزغ ها هستند چون پوست او مزه ی تلخی دارد و بوی آن چشم شکارچیان را می سوزاند.